Covid-19

About Termination Ban and Short-Time Work Allowance – 10.2020

Koronavirüs salgının iş hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle yeni düzenleme ve tedbirler gündeme gelmeye devam etmektedir. Bu kapsamda iş hukuku alanında da düzenlemeler devam etmekte olup, Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararları uyarınca işten çıkarma yasağı ve …

About Termination Ban and Short-Time Work Allowance – 09.2020

Koronavirüs salgının iş hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle yeni düzenleme ve tedbirler gündeme gelmeye devam etmektedir. Bu kapsamda iş hukuku alanında da düzenlemeler devam etmekte olup, Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararları uyarınca işten çıkarma yasağı ve …

The Effects of the Pandemic on Labour Law – 07.2020

Koronavirüs salgının iş hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle yeni düzenleme ve tedbirler gündeme gelmiş ve bu kapsamda kısa çalışma ve prim desteği gibi konulara ilişkin düzenlemeleri de içerir 23.07.2020 tarihinde kabul edilen, 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu …

About Termination Ban and Short-Time Work Allowance – 06.2020

Koronavirüs salgının iş hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle yeni düzenleme ve tedbirler gündeme gelmeye devam etmektedir. Bu kapsamda iş hukuku alanında da düzenlemeler devam etmekte olup, Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararları uyarınca işten çıkarma yasağı ve …

About the Effects of the Pandemic on Commercial Contracts – 05.2020

Müvekkillerimizden sıklıkla gelen soruları dikkate alarak hazırladığımız Covid-19 salgınının ticari sözleşmelere etkileri, bu kapsamda Covid-19 salgınının mücbir sebep olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği ve Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan hükümler çerçevesinde tarafların sözleşmesel ilişkilerde hukuken sahip oldukları opsiyonlarla ilgili özet bilgilendirmemizi …

The Effects of the Pandemic on Labour Law – 04.2020

16.04.2020 tarihinde kabul edilen, iş hukuku olmak üzere iş hayatının önemli alanlarında yeni düzenlemeler getiren Yeni Koronovirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de …

The Effects of the Pandemic on Labour Law – 03.2020

Müvekkillerimizden sıklıkla gelen soruları dikkate alarak hazırladığımız yeni tip koronavirüs salgınının iş hukukuna etkileri, iş hukuku kapsamında ortaya çıkabilecek sorular ve işveren olarak çalışanların güvenliği ve işyerinin devamlılığının sağlanabilmesi adına başvurulabilecek tedbirlerle ilgili özet bilgilendirmemizi aşağıda sunarız.

Covid-19 Newsletter / …