Employment and Labour Law

The Regulation on the Implementation of the Law on International Labor

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 02 Şubat 2022 Tarihli ve 31738 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği …

Formation and Termination of Employment Contracts under Turkish Law

Employment relations, particularly their formation and termination, are one of the most important aspects of business life. The aim of this article is to briefly inform foreign investors about this important aspect, namely Turkish employment law related to formation …

Mandatory Mediation under Turkish Law

The concept of mandatory mediation under Turkish law is introduced initially for certain employment disputes and then for all commercial disputes. This article aims to give a general overview of the mediation process in employment and commercial disputes.

1. Mediation …