Regulatory Updates

About Covid-19 PCR test results and vaccination

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 28.09.2021 tarihinde Covid-19 PCR test sonucu ve aşı bilgisi uygulamalarına ilişkin kamuoyu duyurusu yayınlamıştır:

Newsletter / No:10 / Date: 28.09.2021

Bu kamuoyu duyurusu uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 28/09/2021 tarihli ve 2021/980 sayılı Kararı ile Covid-19 ile …

Electronic hearings will now be possible in Turkey

In order to facilitate court activities during the coronavirus, a significant number of jurisdictions have made holding hearings electronically possible. Turkey has also amended its legislations in order to enable electronic hearings.

Newsletter / No:9 / Date: 19.08.2021

New Regulation on …

Covid-19 Regulation on Remote Work – 03.2021

Regulation on Remote Work regulating the basic conditions of remote work entered into force upon its publication in the Official Gazette numbered 31419 and dated 10.03.2021. The important provisions of the Regulation are set out below.

Covid-19 Newsletter / No:8 …

About Termination Ban and Short-Time Work Allowance – 10.2020

Koronavirüs salgının iş hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle yeni düzenleme ve tedbirler gündeme gelmeye devam etmektedir. Bu kapsamda iş hukuku alanında da düzenlemeler devam etmekte olup, Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararları uyarınca işten çıkarma yasağı ve …

About Termination Ban and Short-Time Work Allowance – 09.2020

Koronavirüs salgının iş hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle yeni düzenleme ve tedbirler gündeme gelmeye devam etmektedir. Bu kapsamda iş hukuku alanında da düzenlemeler devam etmekte olup, Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararları uyarınca işten çıkarma yasağı ve …

The Effects of the Pandemic on Labour Law – 07.2020

Koronavirüs salgının iş hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle yeni düzenleme ve tedbirler gündeme gelmiş ve bu kapsamda kısa çalışma ve prim desteği gibi konulara ilişkin düzenlemeleri de içerir 23.07.2020 tarihinde kabul edilen, 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu …

About Termination Ban and Short-Time Work Allowance – 06.2020

Koronavirüs salgının iş hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle yeni düzenleme ve tedbirler gündeme gelmeye devam etmektedir. Bu kapsamda iş hukuku alanında da düzenlemeler devam etmekte olup, Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararları uyarınca işten çıkarma yasağı ve …

About the Effects of the Pandemic on Commercial Contracts – 05.2020

Müvekkillerimizden sıklıkla gelen soruları dikkate alarak hazırladığımız Covid-19 salgınının ticari sözleşmelere etkileri, bu kapsamda Covid-19 salgınının mücbir sebep olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği ve Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan hükümler çerçevesinde tarafların sözleşmesel ilişkilerde hukuken sahip oldukları opsiyonlarla ilgili özet bilgilendirmemizi …

The Effects of the Pandemic on Labour Law – 04.2020

16.04.2020 tarihinde kabul edilen, iş hukuku olmak üzere iş hayatının önemli alanlarında yeni düzenlemeler getiren Yeni Koronovirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de …