Publications

Establishing a Corporation under Turkish Law

Establishing a Corporation under Turkish Law

The conditions for establishment of a corporation in Turkey are governed by Turkish Commercial Code. On January 13, 2011 the Turkish Parliament adopted the Turkish Commercial Code (“TCC”) within …

Covid19 Salgın İş Hukuku Etkileri

The Effects of the Pandemic on Labour Law – 07.2020

Koronavirüs salgının iş hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle yeni düzenleme ve tedbirler gündeme gelmiş ve bu kapsamda kısa çalışma ve prim desteği gibi konulara ilişkin düzenlemeleri de …

About the Effects of the Pandemic on Commercial Contracts – 05.2020

Müvekkillerimizden sıklıkla gelen soruları dikkate alarak hazırladığımız Covid-19 salgınının ticari sözleşmelere etkileri, bu kapsamda Covid-19 salgınının mücbir sebep olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği ve Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan hükümler çerçevesinde …

The Effects of the Pandemic on Labour Law – 04.2020

16.04.2020 tarihinde kabul edilen, iş hukuku olmak üzere iş hayatının önemli alanlarında yeni düzenlemeler getiren Yeni Koronovirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı …

The Effects of the Pandemic on Labour Law – 03.2020

Müvekkillerimizden sıklıkla gelen soruları dikkate alarak hazırladığımız yeni tip koronavirüs salgınının iş hukukuna etkileri, iş hukuku kapsamında ortaya çıkabilecek sorular ve işveren olarak çalışanların güvenliği ve işyerinin devamlılığının sağlanabilmesi …