Bültenler

Artık Elektronik Duruşma Yapılabilecek

Newsletter / No:9 / Date: 19.08.2021

New Regulation on Electronic hearings:

In order to facilitate court activities during the coronavirus, a significant number of jurisdictions have made holding hearings electronically possible. Turkey has also amended its legislations in order to enable …

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Hakkında – 03.2021

Uzaktan çalışmayla ilgili daha ayrıntılı düzenlemeler içeren Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) , Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 10.03.2021 tarih ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile ilgili bilgi notumuzu aşağıda sunarız.

Covid-19 Bülteni / Sayı:8 / …

İşten Çıkarma Yasağı ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında – 10.2020

Koronavirüs salgının iş hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle yeni düzenleme ve tedbirler gündeme gelmeye devam etmektedir. Bu kapsamda iş hukuku alanında da düzenlemeler devam etmekte olup, Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararları uyarınca işten çıkarma yasağı ve …

İşten Çıkarma Yasağı ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında – 09.2020

Koronavirüs salgının iş hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle yeni düzenleme ve tedbirler gündeme gelmeye devam etmektedir. Bu kapsamda iş hukuku alanında da düzenlemeler devam etmekte olup, Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararları uyarınca işten çıkarma yasağı ve …

Salgının İş Hukukuna Etkileri Hakkında – 07.2020

Koronavirüs salgının iş hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle yeni düzenleme ve tedbirler gündeme gelmiş ve bu kapsamda kısa çalışma ve prim desteği gibi konulara ilişkin düzenlemeleri de içerir 23.07.2020 tarihinde kabul edilen, 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu …

İşten Çıkarma Yasağı ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında – 06.2020

Koronavirüs salgının iş hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle yeni düzenleme ve tedbirler gündeme gelmeye devam etmektedir. Bu kapsamda iş hukuku alanında da düzenlemeler devam etmekte olup, Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararları uyarınca işten çıkarma yasağı ve …

Salgının Ticari Sözleşmelere Etkisi Hakkında – 05.2020

Müvekkillerimizden sıklıkla gelen soruları dikkate alarak hazırladığımız Covid-19 salgınının ticari sözleşmelere etkileri, bu kapsamda Covid-19 salgınının mücbir sebep olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği ve Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan hükümler çerçevesinde tarafların sözleşmesel ilişkilerde hukuken sahip oldukları opsiyonlarla ilgili özet bilgilendirmemizi …

Salgının İş Hukukuna Etkileri Hakkında – 04.2020

16.04.2020 tarihinde kabul edilen, iş hukuku olmak üzere iş hayatının önemli alanlarında yeni düzenlemeler getiren Yeni Koronovirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de …

Salgının İş Hukukuna Etkileri Hakkında – 03.2020

Müvekkillerimizden sıklıkla gelen soruları dikkate alarak hazırladığımız yeni tip koronavirüs salgınının iş hukukuna etkileri, iş hukuku kapsamında ortaya çıkabilecek sorular ve işveren olarak çalışanların güvenliği ve işyerinin devamlılığının sağlanabilmesi adına başvurulabilecek tedbirlerle ilgili özet bilgilendirmemizi aşağıda sunarız.

Covid-19 Bülteni / …