Deniz Taşımacılığı ve Uluslararası Ticaret Masası

İstanbul yüzyıllar boyunca denizcilik ve uluslararası ticaretin önemli bir merkezi olmuştur ve günümüzde de bu özelliğini devam ettirmektedir.

Sonuçta, efsaneye göre, şehrin kurucusu ve ilk isim babası Kral Byzas, bizzat Poseidon’un oğludur…

Hukuk büromuz deniz taşımacılığı ve uluslararası ticaret hukukunda köklü bir geleneğe ve tecrübeye sahiptir. Deniz taşımacılığı ve uluslararası ticaret masamız, müvekkillere Türkiye’deki tüm büyük limanlarında hızlı hizmet sağlayabilmek amacıyla uzman avukatlarımıza ek olarak Türkiye’nin değişik illerindeki işbirliği içinde olduğumuz avukatlardan oluşmaktadır.

Deniz hukuku alanındaki hizmetlerimiz, gemilerin ihtiyati haczi ve ihtiyati haczin kaldırılması, yük hasarları, gemi kiralama sözleşmesi uyuşmazlıklarını, deniz ve taşımacılık sigortasını, deniz kirliliğini, gemi finansı ve gemi alım satımını kapsamaktadır. Büromuz, deniz hukuku ve uluslararası ticaret alanında uzmanlaşmış uluslararası hukuk bürolarıyla işbirliği yapmamıza ve dünya genelinde gemilerin ihtiyati haczi ve serbest bırakılması faaliyetlerini gerçekleştirebilmemize olanak sağlayan uluslararası bir ağ olan shiparrested kuruluşunun, uzun süreden beri üyesi olup, örgütün yönetiminde yer almaktadır.

Ekibimiz, deniz hukukunun yanı sıra, uluslararası ticaret hukuku alanında da derin bilgi ve deneyime sahiptir. Ofisimiz, dünya lideri uluslararası ticaret şirketlerini uzun yıllardır temsil etmekte olup pamuk, hububat, yağ, gübre ve çeliği dair her türlü emtia ticaretinde kapsamlı bir deneyime sahiptir. Bu alanda, müvekkillerimize uluslararası satış sözleşmeleri, depo sözleşmeleri, kurumsal teminatlar, taşınır ve taşınmaz rehinlerini kapsayan teminat belgeleri gibi hususlarında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Büromuz ayrıca dış ticaret ile ilgili (tahkim dahil) uyuşmazlık çözümü hizmeti vermekte olup Uluslararası Pamuk Birliği, GAFTA ve FOSFA gibi uluslararası ticarette lider tahkim birlikleri tarafından verilen tahkim kararlarının Türkiye’de tenfizinde büyük tecrübeye sahiptir.