İş Hukuku

İşletmelerde başarının sırrı: çalışan ilişkileri

Güçlü bir çalışan-işveren ilişkisi işletmenin başarısı için çok önemlidir. İşyerinde güçlü ilişkiler olması halinde çalışanların daha üretken, verimli olduğu ve çatışmanın azaldığı bilinmektedir. Her boyuttaki işletmelere sunduğumuz hizmetlerde, tarafların uzun vadeli çıkarlarını daha iyi koruyabilmek için bu hususu mutlaka göz önünde tutarız…

Büromuz, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, disiplin ve fesih süreçlerinin yanı sıra toplu iş sözleşmesi müzakereleri dahil iş hukukuna ilişkin her türlü konuda hizmet vermektedir.

Bu alandaki faaliyetlerimizin bazıları şunlardır:

  • Hizmet sözleşmeleri hazırlamak ve incelemek
  • Şirket işyeri politikalarını incelemek, hazırlamak
  • Uyum ve etik soruşturmaları
  • Hizmet sözleşmelerinin feshi ve diğer disiplin süreçleri
  • Toplu iş hukuku alanında danışmanlık hizmetleri
  • Ayrımcılık ve taciz şikayetleri
  • İş sağlığı ve güvenliği konuları
  • Beyaz yaka suçları
  • İş hukuku ihtilafları ve arabuluculuk yollarını içeren uyuşmazlık çözüm yolları