Maden Hukuku

Maden Sektörü: Sanayinin Tanrısı

Kahramanların silahlarını yapan büyük ataları Hephaistos gibi maden sektörü günümüzün kahramanı olan sanayinin vazgeçilmezlerini temin etmektedir.

Türkiye, coğrafi konumundan ve jeolojik yapısından ötürü maden yönünden zengin bir ülkedir. Mineral zenginliği sebebiyle Anadolu, antik çağlardan beri metalürjinin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Bu gelenek günümüzde de devam etmekte ve birçok uluslararası ve yerli yatırımcı, bu mineral zenginliği nedeniyle Türkiye’de madencilik alanında faaliyet göstermektedir.

Hukuk büromuz, uzun yıllardır maden sektöründeki çeşitli alanlarda lider ulusal ve uluslararası şirketlere maden arama, çıkarma, işleme, özel ürünlerin üretimi, atık yönetimi ve projenin finansmanı ve ticari sözleşmelerini kapsayan değişik etaplarda ve hususlardaki operasyonlarında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Maden şirketlerine günlük faaliyetleriyle ilgili destek vermenin yanı sıra düzenli olarak maden sektöründeki birleşme ve devralmalarla ilgili işlemleri yürütüp hukuki incelemenin yürütülmesi, işlem belgelerinin hazırlanması ve müzakeresi, hisse veya varlık işlemlerini son hale getirilmesi, finansçılar için hukuki görüş hazırlanmasını içeren işlemlerin her etabında hizmet vermekteyiz.

Büromuz ayrıca müvekkilleri tahkim ve davalar dahil uyuşmazlık çözümlerinde temsil etmekle birlikte onları ruhsat ve maden izinleri ile ilgili uyuşmazlıkları ile ilgili idari davalarda da temsil etmektedir.