Şirketler ve Ticaret Hukuku

Gururla günümüz “karum”larına hizmet sunarız.

“Yabancı yatırımlar” ve “uluslararası ticaret”in tarihteki ilk kurumsal yapılanması sayılabilecek Asur “karumları”nın (liman” veya “ticari bölge) M.Ö 2000’li yıllarda Anadolu’da ortaya çıkması, madeni paranın ilk kez Anadolu’da Lidya’da kullanılmaya başlaması tesadüf değildir… Böyle bir mirasın üzerinde oturan Türkiye son derece dinamik, uluslararası bağlantıları sağlam bir özel sektöre ve ticari faaliyetlere sahiptir. Şirketler ve ticaret hukuku ile yabancı sermaye mevzuatı bu faaliyetlerin kalbinde yer almakta ve bu sebeple de ana faaliyet alanlarımızdan birini oluşturmaktadır.

Özkan Hukuk Bürosu, farklı sektörlerde lider konumunda yerli ve uluslararası müvekkillere, şirket kuruluşu aşamalarından itibaren tüm ticari işlemleri ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. En iyi şekilde hizmet sunabilmek için müvekkillerin faaliyet konusu ve sektörüne hakim olmanın önemine inandığımız için yıllar içinde enerji, maden, tohumculuk, dış ticaret, sağlık, bilişim teknolojisi, deniz taşımacılığı, otomotiv gibi değişik sektörlerde derin bilgi birimine eriştik.

Müvekkillerimize rutin faaliyet konuları ile ilgili sağladığımız kurumsal ve ticari konulardaki hukuki danışmanlık hizmetine ek olarak yeniden yapılandırma, tasfiye ve birleşme ve devralma hususlarında da kapsamlı bir deneyime sahibiz.

Hukuki incelemenin yürütülmesi, işlem belgelerinin ve sözleşmelerin hazırlanması, müvekkillerin görüşmelerde temsil edilmesi, düzenleyici kurumlara başvuruların yapılması da dahil olmak üzere, birleşme ve devralma işlemlerinin, her aşaması ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Çoğu birleşme ve devralmanın tamamlanmasını müteakip, işlemin tarafı şirketlere, Türkiye’deki faaliyetlerinde ticaret hukuku alanında hizmet sağlamaya devam ediyor olmaktan gurur duymaktayız.

Bu alandaki faaliyetlerimizin bazıları şunlardır;

  • Ticari sözleşmelerin hazırlanması, değiştirilmesi, sonlandırılması
  • Şirket, joint venture, irtibat bürosu ve şube kuruluşu
  • Müdür atanması, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yürütülmesi ve imza sirküleri hazırlanması dahil şirketler hukukuna ilişkin hizmetler
  • Kurumsal yönetim ve uyum
  • Şirket birleşmeleri ve devralmaları
  • Tasfiye
  • Kurumsal finans işleri (çek ve senetlerin tahsili ile ilgili talep edilen destek dahil)
  • Kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum çalışması
  • İş sözleşmeleri ve ilgili politikaları düzenlemek
  • Gayrimenkulle ilgili sözleşmeler ve işlemler