Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

“En kötü sulh en iyi davadan daha iyidir”

Dünyanın her yerinde, hakimler dahil, hukuk camiasından hemen herkesin hemfikir olduğu bir sözdür bu… Bir hukuki uyuşmazlık şirketler için her zaman büyük bir zaman ve mali kaynak ve inovasyon ruhunun kaybına neden olur. Bu nedenle mümkün olabildiğince uyuşmazlıktan kaçınma ve uyuşmazlık çıktığında, bunu anlaşma yolu ile çözmek öncelikli hedefimizdir. Ancak, uyuşmazlıktan kaçınmanın veya ihtilafı çözmenin mümkün olmaması durumunda büromuz müvekkilleri baştan sona kadar büyük bir kararlılık ve özenle davalarda ve alternatif çözüm yollarında temsil etmektedir.

Bu alandaki faaliyetlerimizin bazıları şunlardır:

  • Dava takibi
  • Arabuluculuk
  • Tahkim
  • Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tenfizi
  • Borç tahsili