Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

“En kötü sulh en iyi davadan daha iyidir”

Dünyanın her yerinde, hakimler dahil, hukuk camiasından hemen herkesin hemfikir olduğu bir sözdür bu… Bir hukuki uyuşmazlık şirketler için her zaman büyük bir zaman ve mali kaynak ve inovasyon ruhunun kaybına neden olur. Bu nedenle mümkün olabildiğince uyuşmazlıktan kaçınma ve uyuşmazlık çıktığında, bunu anlaşma yolu ile çözmek öncelikli hedefimizdir. Ancak, uyuşmazlıktan kaçınmanın veya ihtilafı çözmenin mümkün olmaması durumunda büromuz müvekkilleri baştan sona kadar büyük bir kararlılık ve özenle davalarda ve alternatif çözüm yollarında temsil etmektedir.

Bu alandaki faaliyetlerimizin bazıları şunlardır:

  • Dava takibi
  • Arabuluculuk
  • Tahkim
  • Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tenfizi
  • Borç tahsili

“Milletlerarası Ticaret Odası (“ICC”) Tahkim Mahkemesi tarafından lehimize verilen tahkim kararı ile ilgili prosedürü sonuçlandırmaktan memnuniyet duyuyoruz!”

Özkan Hukuk Bürosu, Türkiye’deki tek distribütörüyle yaşadığı uyuşmazlıkta tohum piyasasının önde gelen şirketlerinden olan uluslararası bir tohum şirketini temsil etti.

Distribütör, Müvekkil aleyhine ICC tahkimi başlattı ve Münhasır Distribütörlük Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) haksız feshi nedeniyle maddi-manevi tazminat ve aynı zamanda denkleştirme tazminatı talep etti. Müvekkil, distribütörün Sözleşmeyi ihlal ettiği iddiasıyla karşı tazminat talebinde bulundu.

4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununa tabi olarak görülen davada duruşma ve bilirkişi incelemelerinin ardından, ICC tahkim heyeti distribütörün davasını reddetti ve karşı davayı kabul ederek distribütörün karşı dava için tazminat ödemesine karar verdi.

Distribütör, ICC kararını iptal etmek amacıyla Türk mahkemelerinde iptal davası açtı. İlk derece mahkemesi sıfatıyla davayı gören Bölge Adliye Mahkemesi başvuruyu reddetti ve distribütör bu kararı temyiz etti. Yargıtay, distribütörün temyiz başvurusunu reddetti ve artık nihai ve icra edilebilir hale gelen ICC kararını onadı.