Yabancılar Hukuku ve Gayrimenkul ve Yatırım yoluyla Vatandaşlık Kazanma

Yabancılar Masası

Yabancılar hukuku birimimiz, bu alanda deneyimli avukatlardan ve operasyonel ihtiyaçlarda uzman hizmet sağlayıcılardan oluşmaktadır. Bu kapsamda yabancılara yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı alınmasının yanı sıra oturma izni ve çalışma izni alınması işlemleri konularında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Gayrimenkul sektörü Türkiye’de, özellikle de İstanbul’da hızlı ve büyük adımlarla büyümekte olan bir sektör olup gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaşlığın kazanılmasına olanak sağlayan mevzuattaki yenilikler bu işlemlerin daha da gelişmesini sağlamıştır.

Son zamanlarda mevzuatta yapılan yeni düzenleme söz konusu gayrimenkul yatırımları yapmayı özellikle vatandaşlık kazanma konusunda faydalı hale getirmiştir. Bu nedenle gayrimenkul satın almak yoluyla vatandaşlık kazanmak isteyen müvekkillere tam anlamıyla destek olabilmek için gayrimenkul hukuku alanındaki deneyimimizi yabancılar ve vatandaşlık hukuku deneyimimizle birleştirdik. Ekibimiz gayrimenkul hukuki incelemesi ve satın alınması; vatandaşlık başvurusu belgelerinin hazırlanması, incelenmesi ve son hale getirilmesi; banka hesaplarının açılması; vergi numarası alınması; Türk kimlik kartları ve pasaportlar için başvurulmasının gibi ilgili her türlü işlemi yerine getirir.