About Termination Ban and Short-Time Work Allowance – 10.2020

İşten Çıkarma Yasağı Kısa Çalışma Ödeneği

About Termination Ban and Short-Time Work Allowance – 10.2020

Koronavirüs salgının iş hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle yeni düzenleme ve tedbirler gündeme gelmeye devam etmektedir. Bu kapsamda iş hukuku alanında da düzenlemeler devam etmekte olup, Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararları uyarınca işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmış olup, bunlara ilişkin bilgi notumuzu aşağıda sunarız.

Covid-19 Newsletter / No:7 / Date: 28.10.2020

1. İşten Çıkarma Yasağı İle İlgili Düzenlemeler:

27.10.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 3135 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 22/05/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Süreler 17/11/2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştır.

2. Kısa Çalışma Ödeneği İle İlgili Düzenlemeler:

27.10.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Dssurumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3134) başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) uyarınca 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 30/8/2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay uzatılmıştır.

İşbu bilgi notu Covid-19 salgınının iş hukukuna etkisi hakkında genel bir bilgi vermeyi amaçlamakta olup, yasal bir tavsiye veya hukuki görüş niteliğinde değildir. İşbu bilgi notunda verilen bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapmadan önce bu bilgi notunun muhataplarının kendilerini ilgilendiren konularda özel olarak görüş almaları tavsiye olunur.