Publications

About Covid-19 PCR test results and vaccination

About Covid-19 PCR test results and vaccination

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 28.09.2021 tarihinde Covid-19 PCR test sonucu ve aşı bilgisi uygulamalarına ilişkin kamuoyu duyurusu yayınlamıştır:

Newsletter / No:10 / Date: 28.09.2021

Bu kamuoyu duyurusu uyarınca, Kişisel Verileri Koruma …

Ozkan Law Office Electronic Hearings

Electronic hearings will now be possible in Turkey

In order to facilitate court activities during the coronavirus, a significant number of jurisdictions have made holding hearings electronically possible. Turkey has also amended its legislations in order to …

Özkan Hukuk Bürosu Newsletter Remote Work

Covid-19 Regulation on Remote Work – 03.2021

Regulation on Remote Work regulating the basic conditions of remote work entered into force upon its publication in the Official Gazette numbered 31419 and dated 10.03.2021. The important provisions …

Covid19 Salgın İş Hukuku Etkileri

The Effects of the Pandemic on Labour Law – 07.2020

Koronavirüs salgının iş hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle yeni düzenleme ve tedbirler gündeme gelmiş ve bu kapsamda kısa çalışma ve prim desteği gibi konulara ilişkin düzenlemeleri de …

About the Effects of the Pandemic on Commercial Contracts – 05.2020

Müvekkillerimizden sıklıkla gelen soruları dikkate alarak hazırladığımız Covid-19 salgınının ticari sözleşmelere etkileri, bu kapsamda Covid-19 salgınının mücbir sebep olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği ve Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan hükümler çerçevesinde …

The Effects of the Pandemic on Labour Law – 04.2020

16.04.2020 tarihinde kabul edilen, iş hukuku olmak üzere iş hayatının önemli alanlarında yeni düzenlemeler getiren Yeni Koronovirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı …

The Effects of the Pandemic on Labour Law – 03.2020

Müvekkillerimizden sıklıkla gelen soruları dikkate alarak hazırladığımız yeni tip koronavirüs salgınının iş hukukuna etkileri, iş hukuku kapsamında ortaya çıkabilecek sorular ve işveren olarak çalışanların güvenliği ve işyerinin devamlılığının sağlanabilmesi …