About Termination Ban and Short-Time Work Allowance – 06.2020

İşten Çıkarma Yasağı Kısa Çalışma Ödeneği

About Termination Ban and Short-Time Work Allowance – 06.2020

Koronavirüs salgının iş hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle yeni düzenleme ve tedbirler gündeme gelmeye devam etmektedir. Bu kapsamda iş hukuku alanında da düzenlemeler devam etmekte olup, Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararları uyarınca işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmış olup, bunlara ilişkin bilgi notumuzu aşağıda sunarız.

Covid-19 Newsletter / No:4 / Date: 30.06.2020

1. 30.06.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706) başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) uyarınca Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, Karar’ın yayımı tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.07.2020 tarihinden itibaren, 30.06.2020 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere 1 ay uzatılmıştır.

2. 30.06.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 22/05/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2707) başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca işten çıkartma yasağı ve ücretsiz izne çıkartma hakkı 17 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

İşbu bilgi notu Covid19 salgınının iş hukukuna etkileri hakkında güncel bir bilgi vermeyi amaçlamakta olup, yasal bir tavsiye veya hukuki görüş niteliğinde değildir. İşbu bilgi notunda verilen bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapmadan önce bu bilgi notunun muhataplarının kendilerini ilgilendiren konularda özel olarak görüş almaları tavsiye olunur.